Bemiddeling van veteranen

Personeelsbemiddeling, robuust de toekomst in

Succesvol groeien
Ervaring, kennis en inschattingsvermogen, met deze ingrediënten wordt uw personeelsuitbreiding succesvol. Opus Novus geeft de strategische input waarmee ieder bedrijf aan enthousiaste en gekwalificeerde medewerkers komt.

Medewerkers waarmee u verder komt.
Dat zijn de veteranen en ex-militairen die zich inschrijven bij Opus Novus, echte doorzetters met veel levenservaring en doelgerichtheid.

Een ex-militair is zich terdege bewust van zijn rol in het grotere geheel en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Defensie stelt hoge eisen aan haar personeel. Zowel mentaal als fysiek hebben militairen heel wat in hun mars. Zij zijn voorbereid op een zware taak die zij door een goede samenwerking tot een goed einde moeten brengen. Medewerkers met deze achtergrond zijn echt een aanwinst voor uw bedrijf.